این طرح مربوط به گروه ها و سازمان هایی می باشد که حداقل مهمانان آنها 25 نفر باشد

مزایای طرح

*ترانسفربه حرم مطهر 

*تخفیف ویژه پارک آبی ایرانیان و مجموعه تفریحی -تجاری پروما

*استفاده از سالن همایش

قیمت ها در این طرح به صورت نفر شب - اقامت با صبحانه- هاف برد و فول برد قابل ارائه می باشد.